over ons

Pleun, Jan en Rob

Gebroeders van Duijn is een glastuinbouwbedrijf en heeft zich gespecialiseerd in het telen van aubergines.

De directie van Gebroeders van Duijn bestaat uit de drie broers Pleun, Jan en Rob van Duijn. Het bedrijf heeft haar oorsprong in De Lier, gemeente Westland, maar 20 jaar geleden zijn we verhuisd naar Zuid-West Nederland.

Ons bedrijf heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt. Op het gebied van schaalvergroting, organisatie, verkoop en automatisering zijn we constant op zoek naar verbetering. De komende jaren zal dat proces van ontwikkelen zich voortzetten waardoor het bedrijf gezond en modern ingericht is en klaar voor de toekomst.

Visie

Aubergine is een product met potentieel. We geloven erin dat de markt voor aubergine ruimte biedt voor én meer product én meer productconcepten. Het actief vraaggericht produceren geeft ons mogelijkheden, onderscheidend vermogen en energie in ons ondernemerschap. We zijn er zeker van dat focus op de markt ons, als Gebroeders van Duijn, sterkt in onze continuïteit en ons succes.

We zijn een bedrijf én een netwerkpartner. Kennis en contacten vormen een belangrijke concurrentiefactor. Strategische samenwerkingsverbanden geven ons innovatievermogen, creativiteit en kracht in de markt. Wij geloven hierin.

Ondernemen anno 2019 doet een beroep op het vermogen om keuzes te maken. Veel is mogelijk. In onze ogen blijf het belangrijk om ontwikkelingen kritisch te wegen en keuzes te maken die passen bij onze wijze van ondernemen.

Als eigenaren van een familiebedrijf staan we ook voor de belangrijke taak om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. Dit vraagt oog voor onze eigen duurzaamheid en ontwikkelingen in de organisatie die van invloed kunnen zijn op het perspectief van onze bedrijf. We koesteren onze mogelijkheden van bedrijfsopvolging vanuit onze familie én we volgen actief nieuwe organisatievormen die zich in deze tijdgeest ontwikkelen.

Missie

Gebroeders van Duijn is een toonaangevende aubergineproducent. Wij leveren – jaar op jaar – kwaliteitsproducten met meerwaarde aan telersvereniging Purple Pride. Dit op elk moment en in elke samenstelling. Klanttevredenheid is onze hoofddoelstelling. Hiertoe zijn we in staat door de inzet en kwaliteit van werken van onze medewerkers. We willen hen een gezonde werkomgeving bieden waarin we samenwerken om ambities waar te maken en waarin medewerkers zich verantwoordelijk voelen en zich kunnen ontwikkelen. Als bedrijf respecteren wij de punten uit de ETI Basecode. Onze schaalgrootte zorgt voor de juiste grip op kostprijsontwikkelingen. Dit totaal maakt dat we voor klanten, medewerkers en relaties een betrouwbare partner zijn.

 

Locatie Steenbergen

De locatie steenbergen is in twee fases opgebouwd. De eerste bouw was in 2003, toen is er 4 hectare glas + een verpakkingsloods gebouwd. De tweede fase is gebouwd in 2006 waardoor deze locatie een totale oppervlakte gekregen heeft van 8,4 hectare.  Sinds 2018 worden er ook speciale aubergines geteeld in Steenbergen. Voorheen werden deze, voor de hele Purple Pride groep, geteeld in Oosterland. We telen op 5000m2 6 verschillende soorten speciale aubergines. De locatie Steenbergen staat onder leiding van Rob van Duijn.

Locatie Oosterland

De locatie Oosterland is in 3 fases gebouwd. In 1998 is de eerste fase van 2 hectare gebouwd. De tweede fase van 1,8 hectare is in 2000 gebouwd. De derde fase van nog eens 2,8 hectare is in 2017 gebouwd. De totale oppervlakte van Oosterland is dus 6,6 hectare. Gebroeders van Duijn heeft samen met enkele andere glastuinbouwbedrijven een houtstookinstallatie sinds 2018. Dit project is zeer uniek in de regio. Lokaal hout wordt gestookt waarbij de warmte en CO2 die vrij komt gebruikt wordt in de kassen. Het heeft een zeer laag impact op het milieu en daarom zijn we erg trots op onze deelname aan dit duurzame project! De locatie Oosterland staat onder leiding van Pleun van Duijn.

Locatie Terneuzen

In Westdorpe (gemeente Terneuzen) staat onze grootste vestiging. Deze locatie is in 3 fases gegroeid tot een areaal van 10,2 hectare. Het glastuinbouwgebied in Westdorpe is een uniek project waarbij de lokale industrie restwarmte en CO2 levert aan de glastuinbouw. Gebroeders van Duijn was een van de eerste bedrijven die zich hier in 2009 vestigde. Elk seizoen wordt op deze locatie als eerste van Gebroeders van Duijn geplant en heeft dus ook steeds de eerste aubergines. We beschikken over de certificaten milieukeur en BRC. De locatie Terneuzen staat onder leiding van Jan van Duijn.